Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autokarów wycieczkowych – Organizujemy wycieczkę szkolną
7 maja, 2018
DENTYSTA TORUN Gabinet stomatologiczny leczenie kanalowe
Rodzinny dentysta – Esthetic Dental Clinic Toruń
24 stycznia, 2019

Usługi geodezyjne – Wyznaczanie granic działki i znaków granicznych

Usługi geodezyjne - Wyznaczanie granic działki i znaków granicznych

Wyznaczanie punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych działki wykonywane jest gdy punkty te zostały zniszczone lub przesunięte zaś inwestor chce mieć informację o ich położeniu. Przykładowo chce zobaczyć jak przebiega granica przy sprzedaży nieruchomości lub stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie takie powinno być dokonane tylko na podstawie istniejących dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Wznowienie punktów granicznych należy zgłosić PZGiK jako pracę. Po otrzymaniu z Zasobu Państwowego dokumentów źródłowych mówiących o przebiegu granic działki można przystąpić do pracy .

Po przeanalizowaniu materiałów źródłowych dotyczących możliwości wyznaczenia znaków granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o czynnościach które będą prowadzone w danym dniu na nieruchomości przez geodetę. Z wykonanych prac wznowienia kamieni granicznych geodeta sporządza protokół, który obie strony powinny podpisać oraz z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Warto pamiętać, iż akt wyznaczenia kamieni granicznych jest procedurą niewywołującą żadnych skutków dla stanu prawnego granic działki i nie stanowi postępowania administracyjnego lub sądowego.

Aczkolwiek są to istotne i często utrudnione technicznie czynności, bowiem geodeta musi odnaleźć lokalizację kamienia granicznego dokładnie w tym miejscu, w którym wcześniej znajdował. By to zrobić dokładnie należy zbadać dokumentację działki, materiały archiwalny a także często wykonać żmudną analizę na działce bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, na bazie których inny geodeta dokonał pomiaru nadając znakom ich pierwotne położenie.

Ustalenie przebiegu granic

Usługę ustalenia przebiegu granicy możemy świadczyć gdy właściciel działki nie wie jak przebiega granica między swoją działką a działką sąsiednią.

Procedury ustalania granic geodeta wykona gdy nie ma sporu o przebieg granicy oraz w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości znalezienia lokalizacji znaków punktów granicznych.

Zawiadamiamy wtedy zainteresowane strony o działaniach podjętych w celu wytyczenia położenia granic działek ewidencyjnych oraz ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie znaków granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w PZGiK.

Z przeprowadzonych czynności geodeta ma obowiązek sporządzić protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym muszą podpisać się w terenie wszystkie zobowiązane strony.

Procedura wytyczania przebiegu granicy nieruchomości powinna być zgodnie z aktualnym prawem zgłoszona do PODGIK zaś protokoły powstałe w jej wyniku powinny być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu prac geodezyjnych.

 

Usługi geodezyjne Toruń