Pełna księgowość w biurze rachunkowym
Pełna księgowość czym to jest kiedy należy ją stosować
16 lutego, 2023
etykieciarki nowoczesne maszyny etykietujące na linii produkcyjnej
Etykieciarki czyli maszyny etykietujące
1 marca, 2023

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzenia

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Obsługa kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń wykonywane przez biuro rachunkowe stworzone są dla głównie tych działalności, które mają pracowników. W najszerszym pojęciu są to różne działania powiązane z zatrudnieniem i zasobami ludzkimi w działalności, opierające się o przepisy prawa pracy oraz ustawy o ZUS. Nieważne, czy pracodawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło. Kiedy w firmie są zatrudniani pracownicy, obsługa kadr i naliczanie wynagrodzeń to sprawa konieczna, aby firma dobrze się rozliczała. Usługi kadrowe skupiają się na dziale dokumentacji pracowniczej, żeby wszystko zgadzało się z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli jest taka potrzeba biura rachunkowe niekiedy komunikują się z Państwową Inspekcją Pracy, jeżeli przepisy są skomplikowane lub niepoprawnie interpretowane. Natomiast wyliczanie wynagrodzeń, czyli usługi płacowe skupiają się na wykonywaniu list płac i wyliczaniu kwot wynagrodzeń. Potrzebna jest tu także umiejętność tworzenia podatkowej dokumentacji i wiedza w zakresie przeliczania odpowiednich składek.

Zwykle przedsiębiorstwa korzystają z obsługi kadr i płac wykonywanych przez biura rachunkowe, aby nie przejmować się tym osobiście. Odpowiednie rozliczanie kadr i płac i tworzenie dokumentów wymaga znajomości przepisów, wobec czego bezpieczniej jest zaufać profesjonalnej księgowej.

Które działania należą do usługi kadrowo-płacowej?

Usługi kadrowo płacowe to obszar szeroko rozwinięty. Biuro rachunkowe, które zajmuje się kadrami i płacami, przeważnie dodatkowo szkoli się w tym kierunku. Celem biura rachunkowego jest pilnowanie, aby sprawy kadrowe i płacowe wykonywane były w sposób rzetelny oraz zgodny z przepisami. Od momentu zatrudnienia pracownika, do chwili, gdy z jakichkolwiek przyczyn opuści firmę, Poltax Toruń biuro rachunkowe opiekuje się związanymi z nim sprawami.

Przede wszystkim oferowane usługi kadrowe obejmują:

Przygotowanie umów o pracę, zlecenia i umów o dzieło – każdy pracownik, jaki jest zatrudniony zgodnie z prawem, ma obowiązek zawrzeć umowę z pracodawcą. Na podstawie charakteru wykonywanej pracy oraz porozumienia pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem ustalany jest konkretny typ umowy. Zadaniem księgowej jest przygotowanie odpowiedniej umowy, według ustaleń między stronami oraz w oparciu o odpowiednie wymogi prawne.

Kompletowanie osobowych akt pracownika – każda działalność, która ma pracowników, ma obowiązek kompletować akta osobowe pracownika. W aktach znajdują się różnego rodzaju dokumenty jak na przykład umowy o pracę, aneksy , świadectwa pracy i inne. Biuro rachunkowe Toruń troszczy się o to, aby wszystkie te akta zawsze były pełne.

Wyliczenia z ZUS, sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS – każda działalność ma obowiązek rozliczać się z ZUS, a ta, która ma pracowników ma obowiązek także rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy. Poprzez te wyliczenia, właściciel firmy orientuje się, jak wysokie składki ma obowiązek zapłacić za siebie oraz zatrudnionych pracowników. Oprócz tych rozliczeń zwykle biuro rachunkowe tworzy potrzebne deklaracje i przesyła je do ZUS.

Przygotowywanie świadectwa pracy – ten dokument przeważnie przygotowywany jest w momencie, gdy pracownik odchodzi z firmy. Obowiązkiem jest przekazanie takiego dokumentu pracownikowi. Świadectwo pracy ma w sobie różne dane takie jak czas pracy w firmie, dane na temat urlopu, a także o przyczynach zwolnienia z pracy. Sporządzanie świadectwa pracy również leży w zakresie usług kadrowo płacowych i jest wykonywane przez księgową.

Sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzenia

Wyliczanie wynagrodzeń oznacza nie tylko samo obliczanie kwoty wypłaty pracowników. W każdym miesiącu księgowa sporządza również listę płac , która ma w sobie szersze dane . Ta lista płac jest zestawieniem wskazującym wynagrodzenie brutto i netto, opisuje kwoty składek na ubezpieczenia chorobowe, społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Biuro rachunkowe Toruń Poltax dodaje także dane o urlopach oraz nieobecnościach np. na skutek choroby. Lista płac i wyliczanie wynagrodzeń łączy się też z wyliczaniem zaliczek na dochodowy podatek. Przy naliczaniu wynagrodzeń istotna jest terminowość. Termin wypłaty jest umówiony odgórnie, ale przeważnie następuje do 10 dnia następnego miesiąca. By pracownicy otrzymali wynagrodzenie, księgowa musi z wystarczającym wyprzedzeniem stworzyć potrzebne listy i dokonać rozliczeń.

Z jakiego powodu warto przekazać sprawy kadrowo płacowe do biura rachunkowego?

Liczba przepisów i zasad, które są aktualne w księgowości dla szerokiej grupy właścicieli firm już jest przyczyną, dlaczego warto wybrać usługi rachunkowe Toruń. Wyliczanie płac i przygotowywanie pracowniczej dokumentacji, też jest dość trudne, biorąc pod uwagę to, że biuro rachunkowe przeważnie musi mieć odpowiednie szkolenie, żeby móc spełniać obowiązki wobec pracowników. Przekazując obsługę kadr i płac księgowej, właściciel przedsiębiorstwa zaoszczędzi sobie czas i nerwy oraz zyska pewność, że usługę wykona odpowiednia osoba. Księgowa wykorzystuje umiejętności, aby wszystko było wykonywane prawidłowo oraz terminowo, by klienci unikali stresu. Trzeba tylko nawiązać współpracę z biurem rachunkowym z doświadczeniem.

Toruń księgowość