Na czym polega leczenie zachowawcze? Leczenie bólu zębów
W jaki sposób przebiega leczenie zachowawcze w gabinecie dentystycznym
13 lutego, 2023
Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość
Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzenia
28 lutego, 2023

Pełna księgowość czym to jest kiedy należy ją stosować

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to metoda dokumentowania wydarzeń finansowych w przedsiębiorstwie, która w przeciwieństwie do uproszczonych form jak np. podatkowa KPiR lub ewidencja przychodów zachowuje znacznie więcej wydarzeń i tworzy bardziej obrazowe udokumentowanie majątku działalności. Obrazuje najwięcej pełną detali danych o sytuacji majątku firmy, dzięki czemu zachowana jest pełna przejrzystość ksiąg rachunkowych. Przy pełnej księgowości ważne jest, by oprócz danych istotnych w księgowości uproszczonej, gromadzone były też poszerzone ewidencje. Dzięki nim prościej przeanalizować np. zmiany w finansach działalności gospodarczej, rozliczenia z nabywcami oraz rotacje pieniężne. By ułatwić sobie sprawę warto pomyśleć o usługach takich jak Poltax Toruń księgowość oferowane przez biura księgowe.

Część firm jest zmuszona przepisami do posiadania pełnej księgowości. Są to głównie duże i niezwykle dochodowe działalności, jakie posiadają znacznie obszerniejszy majątek w porównaniu do większości jednoosobowych przedsiębiorstw. W polskim prawie istnieją także przepisy regulujące, kiedy firma musi zacząć pełną księgowość, a kiedy musi prowadzić księgowość ta metodą, nawet jeśli działalność niedawno ruszyła. O tym, kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość decydują trzy podstawowe czynniki: kwotowy limit , charakter firmy i posiadanie siedziby w Polsce.

Jakie księgi rachunkowe należy prowadzić w pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, które należy prowadzić w pełnej księgowości, zapewniają możliwość powiększonego spojrzenia na przedsiębiorstwo, dlatego że przybliżają sytuację finansową, pasywa, aktywa, a także zobowiązania firmy. Na bazie gromadzonych danych umiejętnie da się robić finansowe prognozy, które wspomogą w nastawionym na korzyści zarządzaniu działalnością.

Kluczowe księgi w pełnej księgowości to: dziennik, księga główna i pomocnicza księga, zestawienia obrotów i sald kont, a oprócz tego wykaz aktywów i pasywów, inaczej inwentarz. Co więcej przedsiębiorca musi systematycznie przygotowywać sprawozdania finansowe takie jak bilans czy rachunek zysków i strat.

Dlatego wielu przedsiębiorców już na starcie wybiera zatrudnienie księgowej lub wynajęcie biura rachunkowego, w celu rozliczania pełnej księgowości. Bez lat pracy i specjalistycznej wiedzy prowadzenie pełnej księgowości jest niewykonalne. Dlatego Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

Kiedy pełna księgowość jest wymagana?

Bazowym czynnikiem jest kwotowy limit z przychodu, ponieważ dotyczy on wszystkie rodzaje działalności bez względu na jej charakter Pełną księgowość trzeba zacząć prowadzić, jeżeli w ciągu roku firma uzyska przychody lub ich wartość przekroczy 2 000 000 euro w polskich złotych. Przeliczenie kwoty należy przeprowadzić na bazie średniego kursu walut wskazanego pierwszego dnia roboczego października wcześniejszego roku przez NBP. W sytuacji przekroczenia limitu firma rozpoczyna rozliczanie pełnej księgowości od kolejnego roku obrotowego.

Istnieją jednak takie rodzaje działalności gospodarczej, jakie odgórnie muszą prowadzić pełną księgowość niezależnie od swoich przychodów.

To są takie działalności jak:

  • spółki handlowe i partnerskie;
  • jednostki funkcjonujące na zasadach prawa bankowego, przepisów związanych z obrotem papierami wartościowymi, przepisów o inwestycyjnych funduszach i pozostałych przepisów powiązanych z działalnością o bankowym charakterze;
  • gminy, samorządy województwa, powiaty i ich związki;
  • jednostki oraz zakłady budżetowe, w tym fundusze celowe;
  • jednostki funkcjonujące dzięki pozyskanym dotacjom i subwencjom.

Co więcej pełną księgowość zobowiązane są rozliczać osoby zagraniczne oraz oddziały oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Jeżeli dotąd przedsiębiorca tworzył firmę w formie, która nie była zobligowana do posiadania pełnej księgowości, ale zdecyduje przekształcić formę na inną, która tego wymaga, także będzie zobowiązany do zmiany prowadzenia księgowości na pełną.

Jakie są zalety i wady ewidencjonowania pełnej księgowości

Poltax Biuro rachunkowe Toruń może wyszczególnić parę zalet prowadzenia pełnej księgowości. Za sprawą głębiej prowadzonej ewidencji zastosowana jest lepsza dokładność o detale, co pozwala na szersze analizy finansów przedsiębiorstwa. Tak da się dokładniej planować przyszłe kroki działalności, jakie realnie zamienią się na zyski. Co więcej pełna księgowość zachowuje całkowitą przejrzystość, a im większa przejrzystość firmy tym wyższe szanse na zbudowanie zaufania do firmy i owocnej współpracy z nowym klientem.

Z kolei jako minus pełnej księgowości możemy uznać szczególnie nakład pracy, co należy dodać, by poprawnie prowadzić pełną księgowość oraz rozeznanie się we wszystkich, często zawiłych przepisach i zasadach. Prowadzenie pełnej księgowości bez księgowej z wieloletnim stażem prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest niemożliwe, a to natomiast wiąże się z ewentualnym kosztem. W wielu przypadkach zaangażowanie biura rachunkowego jest o wiele korzystniejsze, a przede wszystkim tańsze, niż zatrudnianie księgowego lub całego sztabu księgowego na stałe do pracy.

Biuro rachunkowe Toruń Poltax ma wielu fachowców, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami w zawodzie oraz szerokim doświadczeniem.