Auta dostawcze w serwisie
3 października, 2020
DJ na wesele – doskonała zabawa każdego gościa
9 grudnia, 2020

Profil zaufany a elektroniczny podpis kwalifikowany

Sieć oferuje obecnie wiele możliwości, po przez niego możemy załatwić co raz więcej spraw, także administracyjnych i urzędowych. W tym celu można przede wszystkim używać dwa typy uwierzytelnienia tożsamości: osobisty profil zaufany lub elektroniczny podpis kwalifikowany.

Te dwie metody stworzono z myślą zastąpienia do tej chwili wykorzystywanego podpisu własnoręcznego. Chociaż nie eliminują go całkowicie, dla znacznej ilości osób wykorzystanie elektronicznych sposobów uwierzytelniania tożsamości jest wygodniejsze oraz redukuje znaczną ilość czasu. Warto wspomnieć, że troska o pozytywny wynik spraw m.in. urzędowych zwykle łączy się z wypełnianiem wniosków. Użycie elektronicznych metod umożliwia zredukowanie czasu, który do tej pory każdy musiał poświęcić, by dojechać do urzędu, często także wyczekać w kolejce, a następnie załatwić potrzebne sprawy. Dzięki profilowi zaufanemu oraz certyfikatowi kwalifikowanemu, takie same sprawy można załatwić bez wychodzenia z mieszkania, domu lub biura.

Na co warto się zdecydować? Profil zaufany czy elektroniczny podpis kwalifikowany?

Na początek warto zaznaczyć, że elektroniczny podpis kwalifikowany zapewnia więcej możliwości w porównaniu do profilu zaufanego. Wybierając pomiędzy profilem zaufanym, a kwalifikowanym e-podpisem warto na początek zastanowić się, w jaki sposób będziemy go stosować. Profil zaufany można używać zaledwie w celu zatwierdzania dokumentów urzędowych  na przykład do kontaktu z ZUS, ePUAP lub CEIDG. Elektroniczny podpis kwalifikowany ma jednak szersze funkcje, co sprawia, że spora liczba właścicieli firm go wybiera. Osobisty elektroniczny podpis jest wielofunkcyjny i uwierzytelnia każdy dokument, jaki można było do tej chwili podpisywać ręcznie. To oznacza, że obok spraw z urzędu przez elektroniczny podpis kwalifikowany można sygnować też między innymi umowy, e-maile i kontrakty z kontrahentami biznesowymi.

Dużą różnicą pomiędzy profilem zaufanym, a e-podpisem jest to, że pierwszy z nich jest w pełni bezpłatny, z kolei za podpis kwalifikowany należy zapłacić. Patrząc jednak na jego większe zastosowanie, warto przemyśleć zakup. Kwalifikowany podpis elektroniczny będzie ważny na okres roku, 2 lub 3 lat, po czym można go bez przeszkód odnowić. Profil zaufany również ma swój odnawialny termin sięgający 3 lat.

Jeśli dana osoba potrzebuje tylko kontaktu z urzędem, profil zaufany będzie w zupełności wystarczający. Z kolei elektroniczny e-podpis kwalifikowany staje się standardem w biznesie. Pomimo kosztów  – właściwie niewielkich, rozkładając kwotę na cały czas ważności podpisu – jego wykorzystanie jest tak przydatne, że w co raz większej ilości firm stanowi bazę efektywnego działania . Dlatego, że elektroniczny podpis kwalifikowany tworzony w oparciu nowoczesnych udoskonaleń technologicznych, zapewniających sprawdzone bezpieczeństwo.

Zalety posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego

Obok identycznego wykorzystania, które gwarantuje nam profil zaufany, e-podpis  umożliwia też dopełnianie różnych innych innych dokumentów. Dla przykładu stosując osobisty elektroniczny podpis między innymi można podpisywać oraz wysyłać sprawozdania i deklaracje do KRS i w systemie Płatnik, JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, zatwierdzać kontrakty i brać udział w aukcjach i przetargach w Internecie. Obok tego pozwala na podpisywanie faktur i Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia. To tylko parę przykładów. Elektroniczny podpis kwalifikowany służy sygnowaniu wszystkich istotnych dokumentów oraz ma taką samą moc prawną co odręczny podpis.

Jak uzyskać elektroniczny certyfikat kwalifikowany?

Osobiste e-podpisy rozprowadzane są przez certyfikowanych dostawców przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Wśród szczególnie znanych jest elektroniczny podpis kwalifikowany Eurocert. By uzyskać podpis elektroniczny należy wykupić w jednym ze sklepów partnerskich Eurocert zestaw zawierający potrzeby sprzęt oraz program, jednocześnie określając, na jaki termin ważności podpis jest nam potrzebny. Po otrzymaniu zestawu, należy zainstalować program do obsługi podpisu na wybranym komputerze, po czym udać się do siedziby partnera sprzedaży, w którym odpowiedzialny pracownik zweryfikuje dane osobowe nabywcy. Tylko to sprawi, że certyfikat kwalifikowany zostanie aktywowany oraz gotowy do użycia. Wypełnienie formalności w siedzibie nie zajmuje więcej niż ok. 15 minut i trzeba na nie zabrać dokument potwierdzający tożsamość i fakturę zakupu certyfikatu kwalifikowanego.

W jaki sposób korzystać z osobistego e-podpisu?

Od momentu instalacji programu na wybranym komputerze i aktywacji osobistego e-podpisu, przez potwierdzenie tożsamości, można korzystać z podpisu dowolnie. Sama obsługa programu nie powinna stanowić najmniejszego trudu. Trzeba włączyć czytnik,  wprowadzić kartę, po czym przez program prostą opcją „podpisz” nanieść na wybrany dokument elektroniczny podpis, kierując się wskazanymi opcjami dotyczącymi formatu.

Chociaż elektroniczny certyfikat kwalifikowany kojarzy się z  przedsiębiorstwami, jest on również dostępny dla osób prywatnych. Taki elektroniczny certyfikat kwalifikowany zagwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz poprawność dokumentów podpisanych z urzędami, firmami lub prywatnymi osobami.

https://podpis-elektroniczny.blacksoft.pl/

Podpis elektroniczny