Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
29 stycznia, 2017
Usługi dietetyka mobilnego Dieta Grudziądz Zdrowe odchudzanie dla osób przewlekle chorych
Najskuteczniejszy dietetyk mobilny
3 lutego, 2017

Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy

Po czym rozpoznać pojazd uprzywilejowany?

Każdy z nas na pewno spotkał taki samochód na swojej trasie. Nie chodzi tu o przewoźników standardowych aut osobowych, którzy ignorują kodeksy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszelakie auta, których zadaniem jest ocalanie naszego zdrowia, życia bądź rzeczy materialnych, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie. Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą takich samochodów mają polecenie wskazywania innym uczestnikom ruchu transportowego, iż nie będą stosowali się do klasycznych paragrafów. Przede wszystkim kolorami migających świateł i hałasami o niestabilnym tonie. Inaczej: pozostali prowadzący auta, osoby poruszające się pieszo i kolarze muszą wiedzieć, iż jedzie samochód sanitarny lub strażacy. Do aut, które posiadają wyjątkowe przywileje, włączamy, np.: pojazdy zawodowej straży pożarnej, karetki pogotowia, pojazdy służby celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, jednostki ratownictwa wodnego, inne pojazdy mające zezwolenie ministra. Do ważnych środków transportu uprzywilejowanych przynależą auta przewożące wartości walutowe, czyli tzw. bankowozy. Oprócz tego – auta firm ochroniarskich, instytucji kurierskich, instytucji pocztowych i nietypowe pojazdy przekazujące niebezpieczne materiały o niesamowicie dużej wartości.

W jaki sposób? uzyskać ”przywilej” kierowania ambulansem bądź pojazdem wiozącym towary niebezpieczne?

Istnieje parę uniwersalnych zasad, jakimi należy się kierować w czasie otrzymywania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, np. należy mieć skończone 21 lat, posiadać prawo jazdy adekwatnej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy i psychologa o tym, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia takim pojazdem. Ponadto obowiązkowo należy przejść szkolenie w ośrodku ulepszania techniki jazdy oraz zdać zadowalająco test. Obejmuje on dwie zasadnicze części składowe – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyuczenie kierowcy odpowiedniego postępowania w niecodziennych oraz groźnych okolicznościach na jezdni. Znakomitym przykładem jest uczenie „norm mocy” samochodu, więc normy po przebyciu jakiej traci się nad nim kontrolę. Rozkład kursu musi ujmować kierowanie, m in. karetką pogotowia na terenie manewrowym, planszy antypoślizgowej i pasie ćwiczebnym. Wszystkie pozyskane zdolności i zasób wiedzy są nadzorowane w czasie testu praktycznego. W wariantach pojazdów wiozących wartości materialne obowiązują bliźniacze wytyczne.

Podstawowy czy uzupełniający – który kurs wybrać?

Mówiąc w skrócie w ośrodkach udoskonalania techniki jazdy można podejść do dwóch innych szkoleń – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy powinny podejmować osoby, jakie planują nabyć wiadomości o normach techniki jazdy w sytuacjach specyficznych, o przepisach ruchu drogowego, prostych oraz niecodziennych okolicznościach na jezdni i z psychologii przejazdu. Inaczej mówiąc – zamierzają dostać zezwolenia do przemieszczania się środkami transportu uprzywilejowanymi lub przesyłającymi wartości płatnicze. Natomiast kurs uzupełniający to rozbudowanie istniejących pozwoleń o kolejne kategorie. Obrazowo ktoś ma prawo jazdy grupy B1 oraz planuje posiadać poza tym zezwolenia do poruszania się samochodami kategorii C1 lub D1. Mówiąc w skrócie, zajęcia realizuje się odrębnie dla grup: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Kurs podstawowy dla grupy 1) mieści w sobie 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin lekcji praktycznych, natomiast dla pozostałych grup 2), 3) oraz 4) jest to 6 godzin wykładów teoretycznych oraz 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Warsztaty uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny lekcji teoretycznych i 8 godzin praktycznych, a dla następnych wariantów w sytuacji rozszerzenia o wariacje A1, A2 oraz A to 3 godziny warsztatów teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Jaki kurs dla kierowcy konwojenta?

Auta wiozące wartości majątkowe to wyjątkowy rodzaj samochodów. Niejednokrotnie opisuje się je jako „bankowozy”, bo dostarczają gotówkę do ajencji, bankomatów lub przeróżnych miejsc, w których są one konieczne. Jeśli ktokolwiek planuje prowadzić pojazd transportujący środki pieniężne jest zobowiązany koniecznie ukończyć warsztaty. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku ważnych fragmentów. Na początku są zajęcia teoretyczne, na jakich mamy szansę dowiedzieć się dużo o kodeksach drogowych, podstawach wypadków i o technikach prowadzenia wymienionych środków transportu. Ponadto każdy kursant jest zobowiązany zdobyć wiedzę z kręgu psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się m.in. stosownego działania w warunkach trudnych. Z kolei lekcje praktyczne mieszczą w sobie przeróżnego rodzaju wieloaspektowe ruchy na jezdni, np. niesymetryczny slalom, najeżdżanie na przeszkody, awaryjne stawanie pod barykadą lub symulacje ataków.

Skoro pragniemy zdobyć upoważnienia na auta wiozące wartości pieniężne, musimy mieć skończone 21 lat oraz mieć prawo jazdy należytej kategorii (uzyskane wcześniej). Naturalnie musimy również powędrować do specjalisty medycyny pracy i psychologa po pismo o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia wspomnianego pokroju samochodów. Ośrodki szkolenia techniki jazdy udostępniają kursantom pełne instrukcje na temat tego, w jaki sposób dostać wszystkie konieczne druki. Osoby zaabsorbowane tym kursem mogą wejść w ten odsyłacz – Kurs na pojazdy uprzywilejowane