2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta – specjalistyczne pomiary

POMIARY SUWNIC Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a także sporządzamy następujące wykresy: odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi, […]