Gabinet ortodontyczny
8 lutego, 2021
Pompy ciepła – montaż i serwis
9 lutego, 2021

Prowadzenie firmy wiąże się bezpośrednio z potrzebą prowadzenia księgowości. Na podstawie dowodów księgowych ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia finansowe w firmie, za sprawą czego zdecydowanie prościej kontrolować wydatki. Dowody księgowe uwzględniają m.in. informacje dotyczące zakupów i sprzedaży, inwestycji czy wydatków przedsiębiorstwa oraz dane z zakresu podatków i wynagrodzenia pracowników. Ze względu na fakt, że księgowość jest ważnym i szerokim działem właściwie każdej działalności, biorąc pod uwagę jej wielkość niezbędna jest osoba, współpraca z biurem rachunkowym lub cały wydział odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji rachunkowej.

Istnieją dwa podstawowe sposoby prowadzenia księgowości, to są: księga handlowa, inaczej pełna księgowość oraz księga przychodów i rozchodów, inaczej księga podatkowa. Przepisy wskazane w ustawie o rachunkowości wskazują, które firmy muszą wybrać pełną księgowość, a którą wystarczy księga przychodów i rozchodów. Uzależnione to jest od formy działalności gospodarczej oraz od samego charakteru przedsiębiorstwa i przychodu roku obrotowego.

Metody prowadzenia księgowości

Księga handlowa to najbardziej rozbudowana forma rozliczeń. Przez dokładne informacje analizuje sytuację finansową firmy: płynność, rentowność oraz gospodarność finansową. Na podstawie księgi handlowej przedsiębiorstwo rozlicza się z fiskusem. Według ustawy o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet , kiedy ich przychodem są tylko składki członkowskie, a także powiaty, województwa, gminy i ich związki. Ponadto pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, kiedy we wcześniejszym roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych miały co najmniej równowartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Z kolei księga przychodów i rozchodów jest księgowością uproszczoną. Wpisy dotyczące rozchodów i przychodów muszą obejmować w tym wypadku spis dochodów, przychodów i kosztów z rozgraniczeniem na podatkowe zwolnienia. Do zestawień w księgowości uproszczonej muszą zostać uzupełnione też ewidencje środków trwałych, zatrudnionych osób, a także wykaz dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychód pełnego roku nie przewyższa 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Metoda prowadzenia księgowości uzależniony jest od działania firmy, wielkości, charakteru oraz struktury. O tym, której metodzie prowadzenia księgowości musi podlegać dana działalność gospodarcza zawsze warto omówić ze specjalistą. Na przykład zakładając firmę z pomocą biura rachunkowego, przedsiębiorca z pewnością uzyska porady od księgowej, która forma okaże się najodpowiedniejszą.

Księgowość elektroniczna

Tak samo jak w pozostałych obszarach, w księgowości też powstają nowe metody technologiczne. Znacznym udoskonaleniem w prowadzeniu firmy są powstałe w ciągu ostatnich lat komputerowe programy, oferujące kompleksowe prowadzenie ksiąg. Z reguły tego rodzaju programy można kupić na własność lub w abonamencie. Znaczna część biur rachunkowych używa takich programów, przede wszystkim dlatego, że księgowość online jest sporym ułatwieniem dla pracy samej księgowej, a także wygody przedsiębiorcy. Wśród wielu opcji w e-księgowości znajdują się: umiejętność sprawnego i szybkiego przekazywania, wystawiania, a także kompletowania dokumentów, edycji planów kont, łatwego wglądu w finanse albo wglądu w informacje o składkach i podatkach ZUS. Z reguły program e-księgowości jest przystępny w obsłudze, a wszystkie aktualizacje pilnują, by program był stale zgrany z przepisami.

W jaki sposób podejmować współpracę z księgową?

Możliwości współpracy z księgową są różne. W wypadku dużych firm, w któ®ych jest bardzo dużo wytwarzanych danych księgowych, najmocniej korzystne będzie zaangażowanie własnej księgowej (lub nawet zatrudnienie całego działu księgowego) na etat. W przypadku średnich i mniejszych firm zwykle stosowaną praktyką jest powierzenie księgowości, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Istotne we współdziałaniu z księgową jest ustalenie narzędzi, z których będą używać dwie strony, by w jak najbardziej wydajny sposób udostępniać dokumenty i podejmować działania w księgowości. W księgowości trzeba bezwzględnie stosować się do terminów, ze względu na to wszystkie dokumenty, zawsze kompletne i jak najpoprawniej opisane muszą trafiać do księgowej we właściwym terminie. Do tego niezbędna jest też ciągła komunikacja. Elementem komunikacji wpływającym na komfortową współpracę, na który powinno się zwrócić uwagę jest rzetelny przepływ informacji. Księgowa musi mieć dojście do elementarnych informacji finansowych i sytuacji przedsiębiorstwa, żeby móc dobrze wykonywać swoją pracę.

www.taxbiuro.net