Tłumacz przysięgły online biuro tłumaczeń online Protlumaczenia.pl
Profesjonalny tłumacz przysięgły online
4 lutego, 2017
Ocieplanie poddaszy Toruń ocieplanie pianką poliuretanową otwartokomórkową systemy otwartokomórkowe Bydgoszcz
Ocieplanie poddasza pianką poliuretanową
7 lutego, 2017

Kursy dla kierowców-konwojentów

Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek

Jakie przepisy obowiązują pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy pojazdy zdobywają nietypowe prawa? Jakie paragrafy posiadają tutaj moc prawną? Otóż do pojazdów uprzywilejowanych zalicza się którekolwiek auta ochraniające ludzkie zdrowie, życie bądź własność. Należą tutaj też pojazdy, jakich fundamentalnym zadaniem jest chronienie bezpieczeństwa kraju, zapewnienie spokoju społecznego czy zbliżone procedury posiadające wpływ na postępowanie ludzi w pełniejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są też tzw. kolumny środków transportu, m in. kolumny samochodów Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy Inspekcji Transporu Drogowego. Opisywane samochody mają ponadto gwarantować bezpieczeństwo osobom publicznym sprawującym władzę w kraju. Przysługuje im szczególna ochrona (m. in. głowie państwa albo Ministrom). Do pojazdów uprzywilejowanych należy zaliczyć dodatkowo samochody wykonujące na nawierzchniach czynności serwisowe, modernizacyjne albo porządkowe, a także autokary szkolne lub transportujące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie przytoczone pojazdy mają na trasie specjalne upoważnienia. W szczególności pozostali przejezdni muszą ustąpić im pierwszeństwa, inaczej zjechać z jezdni, zatrzymać się bądź w odrębny sposób stworzyć miejsce. W momencie, gdy pojazd uprzywilejowany uruchamia sygnalizację świetlną oraz audio, wszyscy Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą, właściciele jednośladów, motocykliści i przechodnie muszą działać w zgodzie z ową zasadą. Niezaprzeczalnie kierowców ambulansów albo pojazdów policyjnych także obowiązują reguły: przystosowania prędkości do realiów panujących na trasie, rozważnego postępowania i niestwarzania kolejnego niebezpieczeństwa. W Polsce kierowców pojazdów uprzywilejowanych dotyczą: Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Pojazdy przewożące wartości pieniężne – obowiązujące przepisy

Kierowców-konwojentów obligują analogiczne nakazy co kierowców samochodów uprzywilejowanych, więc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ustawa o ruchu drogowym. Funkcjonują jednak nadplanowe zasady do wożenia wartości pieniężnych, w pierwszej kolejności różnorakiego charakteru czeków, weksli oraz pozostałych dokumentów pełniących funkcję gotówki. Dowolny transport ochraniany musi spełniać zastrzeżenie co do liczby „opiekunów”, m in. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi ochraniać trzech konwojentów. Co więcej wskazany przewóz musi być monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych zabezpieczeń, m.in. układów sygnalizacji próby kradzieży, systemów tv nadzorującej bądź systemu „panika”. Osoby siedzące za kierownicą owych samochodów muszą obowiązkowo przejść profesjonalny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Wiele Ośrodków Doskonalenia Kierowców posiada w swojej ofercie fachowe szkolenia dla zainteresowanych, którzy planują nabyć zezwolenia na kierowanie środkami transportu uprzywilejowanymi albo wożącymi wartości pieniężne. Niejednokrotnie dzielą się one na dwie grupy: kursy bazowe oraz szkolenia uzupełniające. Pierwsze są obligatoryjne dla osób, które tylko planują nabyć prawa na kierowcę-konwojenta czy kierowcę pojazdu uprzywilejowanego. Inny rodzaj przeznaczany jest dla tych, co planują udoskonalić już posiadane kwalifikacje i rozwinąć wiadomości. Instruktaże poza tym obejmują część teoretyczną oraz część praktyczną. Ich zamierzeniem jest skuteczne wyszkolenie użytkowników samochodów do bezkolizyjnego praktykowania najrozmaitszych wybiegów na drodze w niebezpiecznych sytuacjach, m in. gwałtownego wyprzedzania, objeżdżania zapór z równoczesnym hamowaniem lub manipulowania autem na szczególnie wilgotnej trasie, gdzie istnieje ogromne niebezpieczeństwo poślizgu. Instruktorzy w momencie treningów zwracają wyjątkową uwagę na pozycję odbieraną przez prowadzącego za kółkiem kierownicy, szybkość zwrotów (czyli koordynację motoryczną), łatwość uwagi na trasie i przeróżnych czynnikach mających kolosalne znaczenie podczas prowadzenia. Co oprócz tego? Prowadzący auta w trakcie lekcji kształcą się, w jaki sposób zwalniać kiedy pojazd osiąga nadzwyczajną szybkość albo zwalniać awaryjnie na ostrym zakręcie. Często poświęca się czas na podążanie po trolejach, które mają naśladować wypukłości klasycznej jezdni, mianowicie koleiny.

Czym jest defensive driving?

Nadrzędnym zamierzeniem jazdy defensywnej jest maksymalizowanie profitów z nauczonych odruchów oraz ruchów. Chodzi tutaj o wyprzedzanie konkretnych zjawisk na trasie, dobrą jej obserwację i planowanie poszczególnych manewrów. Zajęcia jazdy defensywnej są przypisywane tak naprawdę wszystkim kierowcom, ponieważ nauczają jakim sposobem poprawnie jechać po nawierzchniach osiedlowych, w śródmieściu albo po drodze szybkiego ruchu. Dzięki niemu można w ekspresowy i przejrzysty sposób wyszkolić się swobodnej jazdy, odpowiedniego komunikowania światłami, używania biegów lub znajdowania pasu ruchu. Szkoleniowcy w trakcie podróży uczą, jakie dany prowadzący posiada potknięcia, jakim sposobem opanować przydatne nawyki oraz jak zachować się w okolicznościach skrajnych. Uogólniając: kierowanie samochodem w sposób defensywny musi być przez cały czas niezawodne. Prowadzący musi funkcjonować w harmonii z wyedukowanymi wytycznymi oraz nawykami, podróżować przytomnie i konsekwentnie. Jeżeli pragniesz dowiedzieć się więcej na temat zajęć dla kierowców, wejdź w ów link – Kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne