12 lutego, 2021

Leasing dla firmy

Leasing jest metodą finansowania łączącą równolegle pożyczkę i dzierżawę. Na fundamencie umowy podpisanej z leasingodawcą (podmiotem finansującym) możliwe jest używanie konkretnego środka trwałego. Leasingodawca wykupuje określony […]