Optymalizacja witryn internetowych na WordPress
17 września, 2020
Lampa Beyond
21 września, 2020

Biuro rachunkowe i e-księgowość

Dlaczego warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet podjęcia współpracy z biurem rachunkowym jest dużo. Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym oprócz tego, że zyskuje się łączność z wykształconym specjalistą, to także wysokiej jakości obsługę. Choć w głównej mierze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że istnieje więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu przeprowadza wyceny aktywów i pasywów, sporządza zestawienia obrotów i sald albo segreguje i kataloguje dokumentację firmy. Rozpoczęcie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, ułatwiając skupienie się na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się kontrolę nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a do tego składa deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe często się aktualizuje, dlatego nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują stałą aktualizację swojej wiedzy. Uważna analiza i szybkie dostosowanie do wdrażanych zmian, zapewnia, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą miały odpowiednią strukturę, kompletne dane i utrzymują ustalony porządek. Na podstawie doświadczenia biuro rachunkowe wypracowało najbardziej wydajny sposób działania. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, by otrzymywać dokumenty na czas i jak ich wspierać w biznesie. Co więcej klienci biura rachunkowego zwykle mogą liczyć na dostęp do informacji, a także ciągłą pomoc w zrozumieniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawiać działa na korzyść przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością powiadamia o nowych obowiązkach i możliwościach, które usprawnią prowadzenie biznesu.

Zgodność i łatwy dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie operacje finansowe działalności gospodarczej ewidencjonowane są przez dowody księgowe. Na ich podstawie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z tego powodu są najważniejszym elementem pracy księgowej. Wśród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne wystawiane dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze albo dowody korygujące uzupełniające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty trafiały w komplecie i miały prawidłową strukturę i wszystkie potrzebne dane. Najważniejsze, by klient dostarczał wszelkie dowody na bieżąco, aby księgowa mogła rozliczyć je w wyznaczonym terminie.

Sposób udostępniania dowodów do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego działania. W części miejsc niezbędne jest dostarczanie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy poprawnie opisana kopia. Czasami dokumenty należy przynosić bezpośrednio do biura rachunkowego, w innych wystarcza wysyłka skanu. Warto wspomnieć, że każde biuro rachunkowe dba o bezpieczeństwo dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem lub wprowadzaniem zmian. Klient w każdej chwili ma dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe korzysta z najnowszych rozwiązań.

Księgowość online

Nowoczesne biura rachunkowe z reguły używają programów e-księgowych. Ich bazową zaletą jest elektroniczny dostęp do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna e-księgowość umożliwia dodawanie wszelkich dokumentów księgowych, których zapisy online przechowywane są na całkowicie chronionych serwerach. Obok tego takie programy pomagają w tworzeniu zestawień i rozliczeń, a także wspomagają kontakt między biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Ponadto programy e-księgowości są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Osoby wdrażające często proponują dodatkowe szkolenia, a nawet pełne wsparcie techniczne. Tego rodzaju programy są stale aktualizowane, by były zgodne z przepisami i zapewniały bezpieczeństwo informacji.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość online, a także dogodnościom w kwestiach przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Obok tego większość biur rachunkowych proponuje rozbudowaną ofertę. Obok gruntownej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych czy rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu firmy, przekazują deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. zapewniają telefoniczne konsultacje. Istotnym elementem współpracy jest też to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów z winy biura, skutki finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo ważnym plusem jest oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi przejmować się zmianami w przepisach albo  douczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu firmy.

www.ksiegowosc-torun.com.pl