Dekoracje weselne Toruń- dekoratorka sal ślubnych kosciolow samochodow
Dekoracje weselne sal Toruń
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja bez skalpela Toruń
29 sierpnia, 2019

Otwieramy firmę – wybieramy formę opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Kluczowe jest również zbliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap w trakcie zakładania firmy także jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszelkie wartości, zakupy i inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbędna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się co roku. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają inne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany z głową.

Poltax – Biuro rachunkowe Toruń