Nogi drewniane balustrady i poręcze drewniane Tralki drewniane
Ciekawe wykończenie domu – drewniane balustrady
23 marca, 2017
Depilacja toruń depilacja laserowa depilacja gorącym woskiem
Wybrać depilację laserową czy depilację woskiem
25 marca, 2017

Pojazdy uprzywilejowane – kursy, szkolenia, kwalifikacje

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Jak wygląda kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W sporej liczbie ośrodków zajmujących się doskonaleniem techniki jazdy możemy odnaleźć ofertę szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od pewnego czasu cieszą się dużą popularnością – zarówno te na sanitarki, jak również na pojazdy Straży Granicznej. Nic w tym dziwnego – mamy możliwość po nich błyskawicznie znaleźć pracę. Nadmienione szkolenia mają w głównej mierze przygotować prowadzącego pojazd do właściwego postępowania w nietypowych okolicznościach, niekiedy niesamowicie skomplikowanych oraz specyficznych. Realizowanie manewrów na jezdni, przemieszczanie się na sygnale przez przejazdy na czerwonym świetle lub jazda z dużą prędkością i nagłe wymijanie blokad na drodze – to jedynie niektóre z zagadnień, jakie stoją przed uczestnikami. Najczęściej trenerom bardzo zależy, ażeby kierowca opanował łatwość kierowania pojazdem wtedy, gdy wydaje się, że to nierealne. Stracenie władzy w każdej sekundzie może spowodować tragiczny wypadek. Odbiorcami kursu są kierowcy, którzy zamierzają zarabiać w rządowych jednostkach zajmujących się ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia, kontrolą porządku publicznego, dostarczaniem wartości pieniężnych lub likwidowaniem pożarów.

Program szkolenia skupia więc zadania wykonywane na przeróżnych przestrzeniach: na symulatorach poślizgu albo torze szkoleniowym. Kurs początkowy trwa 14 godzin oraz mieści w sobie 6 godzin wykładów oraz 8 godzin zajęć w terenie. Jakie tematy mogą pojawić się na ćwiczeniach? W szczególności z obszaru przepisów ruchu drogowego, tematyki występowania wypadków na jezdni, psychologii przewozu albo techniki jazdy w ograniczonych warunkach. Kurs kończy się niewątpliwie testem z części wykładowej i części praktycznej.

Test z części akademickiej trwa 25 minut oraz obejmuje 20 pytań w postaci testu. Kierowca musi podkreślić poprawnie jedynie jedną odpowiedź. Pozytywny efekt testu możemy uzyskać, jeśli przynajmniej 16 odpowiedzi jest odpowiednich.

Sprawdzian z części praktycznej mieści w sobie zrealizowanie wybranych manewrów, m in. wymijania przeszkody lub zatrzymywania pojazdu na zakręcie. W przypadku kiedy kursant źle wykona dwa razy takie samo ćwiczenie, uzyska odmowny wynik z egzaminu.

Czego wymaga się od kursantów?

Na pierwszym miejscu jest posiadanie prawa jazdy wybranej kategorii. Naturalnie ktoś, kto woli być kierowcą – konwojentem bądź kierowcą wozu pogotowia ratunkowego, musi koniecznie mieć doświadczenie. Uczestnikiem zajęć mówiąc w skrócie nie może być w takiej sytuacji osoba, która świeżo odebrała prawo jazdy. Długość każdego kursu jest dopasowywana do kompetencji i predyspozycji każdego zainteresowanego (kurs podstawowy, kurs uzupełniający). Niezbędnym wymogiem jest także ukończenie 21 lat oraz posiadanie aktualnego potwierdzenia od lekarza medycyny pracy oraz od psychologa. Stwierdzą oni, czy nie ma określonych przeciwwskazań do zatrudnienia w charakterze uprawnionego kierowcy.

Czym zajmuje się psychologia transportu?

W czasie zajęć wszyscy uczestnicy będą nabywać wiedzę z obszaru psychologii przewozu. Na warsztatach zapoznają się z problemem stresu, który nadzwyczaj mocno oddziałuje na funkcjonowanie za kierownicą. Jego źródłem mogą być ekstremalnie uciążliwe sytuacje na drodze bądź sytuacje życiowe transportowanych osób. Zajęcia teoretyczne mają za zadanie wytłumaczyć kierowcom takie tematy, jak: wpływanie temperamentu na podejmowanie decyzji w czasie podróży, silnego stresu, napojów z alkoholem oraz pozostałych specyfików odurzających na umiejętność manewrowania pojazdem.

Psychologia przewozu obejmuje elementy psychologii percepcyjnej, psychofizjologii, psychologii zdrowia i dużej liczby innych dziedzin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w zasadzie nie będzie egzekwowana szczegółowa znajomość wszystkich problemów, ponieważ jest to cel studiów podyplomowych. W ostatnim czasie niniejsza nauka dynamicznie się rozwija, bowiem spora liczba kierowców planuje mieć określoną specjalizację, m in. planuje dostarczać wartości pieniężne albo chorych pacjentów do placówek zajmujących się ochroną zdrowia.

Zaś z przeciwnej strony kilkudziesięciu psychologów jest zainteresowanych badaniem osób z prawem jazdy, jako grupy społecznej bardzo narażonej na stres oraz różne inne uciążliwości. Trzeba tutaj wymienić chociażby za dużą ilość godzin spędzonych w pracy, zmniejszone stosunki z rodziną (u kierowców podejmujących zatrudnienie w transporcie międzynarodowym) czy wyższe procentowo narażenie na wypadki drogowe.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa uczestników – tutaj będą przypisane osoby, które bardzo dobrze znają kodeksy, mają utworzone prawidłowe nawyki oraz nie robią żadnego ryzyka w trakcie prowadzenia samochodu. Instruktorzy będą bazować na dwóch wartościowych cechach tych uczestników: łatwości dostrzegania ryzyka i na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa uczestników – do niej zapisani będą kierowcy, którzy przypadkiem wywołują niebezpieczeństwo dla innych uczestników jezdni. Planują poprawić swoje błędy (mino, iż popełniają ich dużo), planują uczyć się odpowiedniego działania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa uczestników – do niej będą należeli kierowcy, jacy celowo stwarzają różne zagrożenia oraz intencjonalnie nakłaniają innych do niebezpiecznych zachowań. Dodatkowo chcą skorygować swoje braki i wykazują się wolą nauki i doskonalenia swoich umiejętności.

Jeżeli planujesz dowiedzieć się o wiele więcej, wejdź w link po prawej stronie – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/