Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Szkoła angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020

Testament u notariusza

Sporządzenie testamentu służy przekazaniu swojego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest pismem urzędowym, wewnątrz którego uwzględnia się wybrane osoby, które otrzymają spadek. Aby był on pełnoprawny musi spełniać parę kryteriów uwzględnionych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba planująca sporządzić testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz sporządzić go osobiście przy absolutnej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w momencie otwarcia spadku, tj. po zgonie spadkodawcy. W innych okolicznościach podzielnie dobytku na bazie testamentu jest niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami testator może zapisać testament w kilku formach, ale w przypadku każdej z nich należy zachować konkretne wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – w tej formie spadkodawca musi zapisać pełną treść testamentu własnoręcznie oraz opatrzyć go pełną datą oraz podpisem. Równie istotne jest, by z treści dało się wnioskować, komu przepisany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeśli np. zostanie rozdzielony na więcej niż jedną osobę. W tej formie wykluczony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go najczęściej jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że bezpieczniej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są często podważane, gdy dochodzi do kłótni pomiędzy spadkobiercami. Spisanie testamentu u notariusza gwarantuje, że testament będzie poprawny . Spisuje się go w obecności 2 świadków, którzy tak samo jak testator oraz notariusz zostawiają podpisy poświadczające zapisanie testamentu. Innym poświadczeniem jest także protokół spisywany w trakcie spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Tyczy się to sytuacji wyjątkowych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. W tej formie testament może być sporządzony w jednoczesnej obecności trzech świadków oraz musi być spisany, a także podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament stanie się nieważny jeśli testator spisze go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie zostanie stworzony świadomie oraz z w własnej woli. Co do zasady testament określa wolę tylko jednej osoby, dlatego nie może być spisany np. wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej daje korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeśli tylko podejrzewa, że testator chce go sporządzić pod przymusem albo nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Jeśli nie ma co do tego wątpliwości, poza podstawową zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, wyróżniamy też inne zyski płynące z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza przygotowanie testamentu nie powinno być trudne, a ponadto jego treści będą zrozumiałe oraz nie pozostawią wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza będzie trudniejszy do podważenia w momencie kłótni między spadkobiercami albo innymi osobami, które nie zostaną zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty przygotowane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet jeśli odpis ulegnie zniszczeniu albo zgubi, bez trudu można odebrać kolejny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza umożliwia także zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba sporządziła testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, dobrowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a nawet gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, by w momencie otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis zostanie unieważniony.

Jak odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem jest ten sporządzony jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W aktualnym testamencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się unieważnienie poprzedniego. Jeżeli nie będzie tego wskazania nowy testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament może być unieważniony tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu