Zwalczanie korników mikrofalami - Dezynsekcja mikrofalami - Usuwanie korników z drewna - Metody zwalczania korników
Kornik drukarz – dezynsekcja mikrofalami
7 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Jak kupić samochód?
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku mnóstwo osób doznaje szkód w rezultacie rozmaitych wydarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków samochodowych. Co raz częściej dyskutuje się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako kompetentni adwokaci jesteśmy zobowiązani zaprezentować Wam istotne wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Mamy nadzieję, że ta publikacja podwyższy Waszą świadomość i rozwieje wszelakie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Mimo, że w literaturze jurydycznej nie zostało całkowicie sprecyzowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to niezgodne z dzisiejszą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, zranienie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być spowodowany przez nieodpowiednią ocenę, jeśli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo opóźniła stosowne leczenie, powodujące rozwój choroby, rozbieżne z obowiązującą wiedzą lekarską leczenie i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, w efekcie którego powstała konkretna szkoda, jak i zastosowanie produktu zdrowotnego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być bezskuteczny i nieodpowiedni dla poszczególnego chorego. W tym miejscu wyróżnia się 3 główne rodzaje błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko zaczyna się od incydentu, który spowodował powstanie konkretnej szkody. Wypadek drogowy określany jest jako wydarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział co najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących udział w wypadku. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być zatem nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą uczestniczyć również osoby jadące na rowerze, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się po prostu w złym miejscu i w złym czasie. Najaktualniejszą przesłanką kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Komplet strat, które zaistniały w rezultacie wypadku, bierze się pod uwagę podczas ewaluacji wartości zadośćuczynienia. Niemniej zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na wypłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zarejestrowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli funkcjonariusza, który mierzy rozmiar strat. Stworzony przez niego raport jest podstawą decyzji udzielanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm otrzymywania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Powstała w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych reguluje wypadek w pracy jako nagłe zdarzenie wywołane okolicznością zewnętrzną wywołujące uszczerbek lub śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez zatrudnionego standardowych funkcji albo rozporządzeń pracodawców,
  • w trakcie lub w związku z świadczeniem przez zatrudnionego czynności na rzecz przełożonego nawet bez powierzenia,
  • w okresie pozostawania pracownika w dyspozycji przełożonego w trasie między siedzibą przełożonego, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze umowy.

Najbardziej kluczowym elementem definicji jest wskazanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy charakteryzuje wartość, która wystąpiła bez zależności od osoby pracownika. Za przyczyny zewnętrzne uważa się między innymi pracę maszynerii, energii elektroenergetycznej, środków chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek pracowniczy może mieć także powiązanie z zaniedbaniem różnych osób, które ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie środowiska pracy lub groźnych przedmiotów. Wypadek przy pracy inicjuje całą, wielopoziomową maszynę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma sposobność otrzymywania pojedynczego zadośćuczynienia z ZUS. Ponadto, na zasadach powszechnych, może on żądać restytucji doświadczonej szkody od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Odzyskiwanie odszkodowania za jakikolwiek z wymienionych w tym miejscu wypadków może być problematyczne dla osób, które nie posiadają właściwego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o godziwe odszkodowanie warto jest powalczyć, choćby ze względu na to, że uzyskane pieniądze pomogą Ci wrócić do zdrowia. Zatrudnienia przez nas adwokaci służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w aspekcie dochodzenia sprawiedliwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi adwokaci z pełnym poświęceniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Będziemy Cię wspierać w każdej sytuacji. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj natychmiastową pomoc. prawnik Toruń