Wytwornica ciężkiego dymu wynajem wytwornicy niskiego dymu obsługa dymownicy
Wynajem dymu ciężkiego Warszawa
16 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe
26 listopada, 2016

System pozyskiwania czystej energii

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w Polsce i na świecie niezwykle rozpowszechnione, co determinuje ich nieskomplikowana dostępność, liczebność i wolny proces odtwarzania za sprawą prostych mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł należy:

 • geotermia
 • energia słoneczna
 • hydroenergetyka
 • energia wiatru
 • energia biomasy

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz rolniczy, szczątki drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy można wyprodukować dwie postaci energii – termiczną i elektryczną. Oprócz tego możemy spożytkować ją do wytworzenia paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa to rośliny, ich części, półfabrykaty powstające z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające podczas różnych procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odrzuty powstające podczas oczyszczania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, biodiesel i biogaz (inaczej te półwyroby i składniki, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Trzeba pamiętać, że biogaz jest wytwarzany też samorzutnie w rezultacie rozkładania się substancji organicznej. Jeśli chodzi o typ podłoża, jakie jest stosowane przy należytej produkcji biogazu, odróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła płynące z sektora spożywczego, np. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, przykładowo obornik
 • źródła wypływające z sektora roślinnego, np. uprawy energetyczne

Elementy, które wpływają na powstanie biogazu

Każda instalacja przeznaczona do otrzymywania biogazu posiada odmienną strukturę ze względu na zastosowany surowiec. Ogólnie jednak można wymienić najważniejsze jej elementy, bez jakich wcale nie byłaby w stanie funkcjonować: aparatura do pierwotnej obróbki biomasy, komora (dedykowana do fermentacji surowca), instalacja gazowa, mechanizm grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W obszarze opracowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą opinią w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. posiada swoją pracownię, w której wykonuje kompleksową dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, bądź bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (czyli właśnie biogazie).

Fundamentalnymi jego składnikami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do następnych elementów trzeba zaliczyć, m.in. tlenek węgla (do 2,1%). Metan łatwo się zapala, a w większym stężeniu – wybuchowy. Dlatego korzystnym sposobem na zapewnienie energii dla domu oraz ochrona natury (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest instalacja dobrego systemu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia nie są tym samym. Pierwsza konstrukcja jest stosowana jedynie do wytwarzania biogazu, druga – do uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z modułów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa główne zabiegi na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wykopywaniu w masach wysypiska otworów (przez całą ich grubość). Następnie montuje się w nich rury perforowane – w środku będzie przepływał gaz. Zostanie spalony przez dodatkowe pochodnie do spalania biogazu, zaś skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Dzięki tej technologii szkodliwe gazy praktycznie w ogóle nie są emitowane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na zastosowaniu analogicznej konstrukcji, aczkolwiek różnicą jest przyczepienie jej do przewodów gazowych z segmentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego zastosowaniu biogaz odsysany jest ze składowiska odpadów w „spokojniejszy” sposób. Oprócz tego przykrywa się je nawierzchnią glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. By uzyskać optymalną szczelność, montuje się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego wykorzystuje się głównie do produkcji ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz cieplnej (wraz z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu trafnego wyboru pomogą eksperci z firmy Wagra, którzy posiadają właściwą wiedzę oraz kompetencje w przygotowywaniu oraz tworzeniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę znaleźć takie usługi, jak:

 • budowa całkowitych układów, pozwalających odgazować odrzuty komunalne
 • odgazowanie wysypisk śmieci za pośrednictwem systemu biernego
 • konstruowanie instalacji do przeobrażania i oczyszczania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montowanie urządzeń ssąco-pompujących

Pracownicy firmy w dowolnej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie wykonać przygotowawczą analizę co do zyskowności całej inwestycji. Oprócz tego mamy możliwość poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, monitoring, konserwację oraz naprawę dowolnych urządzeń.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o instalacjach biogazowych, niniejszy link przekieruje Cię na właściwą stronę – Biogaz