Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
24 września, 2019

Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz solidności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, jakie mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia na tle seksualnym, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami firm, ale jest również zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wyrządzenia szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć określone działania. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem oraz wymogami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zazwyczaj skazani również ubiegają się o wydanie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, kiedy osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może również osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to skutki tych działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także niewłaściwe pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/