Profesjonalny DJ
3 kwietnia, 2016
Kursy jazdy defensywnej – profesjonalizm i doświadczenie
19 kwietnia, 2016

Salus – odszkodowania za wypadek drogowy

Odszkodowanie to rekompensata szkody, która wystąpiła jako rezultat zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w rezultacie, dajmy na to, wypadku w ruchu drogowym, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, lub też, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, za które szybko oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w kwestii zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Otrzymanie pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Często zdarza się jednak, że nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub jej nie wypłacają. Wtedy mogą Państwo liczyć na pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która specjalizuje się w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest przedstawiany jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki drogowe wywołują niejednokrotnie niezwykle niebezpieczne uszkodzenia, dlatego też niezbędna jest natychmiastowa i skuteczna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, choć, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy również uprawnieni do zdobycia odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Odzyskiwanie odszkodowania rozpoczyna mechanizm likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator określa wielkość szkód oraz ich wartość. Swój protokół likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w danej instytucji ubezpieczeniowej, która orzeka o wielkości sumy odszkodowania. Obok odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą też liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na dowolnym etapie zdobywania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do uzyskania właściwego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako niespodziewane wydarzenie wywołane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, jakie wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania normalnych czynności oraz poleceń przełożonych, wykonywania przez podwładnego prac na korzyść przełożonego bądź w trakcie bycia w dyspozycji przełożonego. Na równi z wypadkiem przy pracy rozważa się także wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego, okręgowego inspektora pracy, jak i do zorganizowania zespołu powypadkowego, który poprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i dostarczy końcowy raport właściwej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ponadto, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może uzyskać odszkodowanie cywilne od samego przełożonego. Salus, jako rzetelna kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Możemy pomóc także Tobie i wspólnie uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd lekarski

Wszelakie zabiegi medyczne maja na celu poprawę kondycji organizmu, jak również ochronę ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają pomyślnie, a ich wynik jest satysfakcjonujący. Jednak czasami w trakcie diagnozowania pacjenta, lub w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich okolicznościach konieczne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, przez uzyskanie właściwego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski opisuje się jako niezgodne z współczesną nauką działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zakażenie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Takie działanie czy zaniedbanie może zaistnieć podczas diagnozowania, leczenia lub operowania pacjenta, a jego rezultaty są bardzo często nieodwracalne. Błąd lekarski wynagradza odszkodowanie, które umożliwia godziwe życie i wsparcie finansowe w trakcie rekonwalescencji. O wielkości odszkodowania stanowi komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Oczywiście, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w dochodzeniu odszkodowania za błąd lekarski oraz postara się uzyskać najwyższą, możliwą sumę, jaka umożliwi Tobie stanąć na nogi.

Od początku istnienia, głównym priorytetem kancelarii odszkodowawczej Salus była obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W walce o lepsze warunki rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze zaufanych i bezpiecznych mechanizmów, czerpiąc z bogatego zaplecza wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, mają wpływ na skuteczność dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Odszkodowania za wypadek – najskuteczniejsza pomoc i profesjonalna obsługa zleceń!